115 let zkušebnictví motorů Škoda Auto

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

115 let zkušebnictví motorů Škoda Auto

Automobilka Škoda Auto patří mezi několik málo světových značek, které začaly vyrábět motorová vozidla ještě na sklonku 19. století (motocykl Slavia L&K Typ A) a bez přerušení je vyrábějí dodnes. Udržet se v konkurenci a obstát na trhu znamená snažit se o nejvyšší možnou kvalitu. Zkušebnictví je klíčem k úspěchu. V Mladé Boleslavi je zkoušení motorů doloženo prakticky od počátku jejich výroby, jak svědčí zápisy. První snímek brzdicí stanice pochází z roku 1908. Publikace v české, anglické a německé verzi vznikla na objednávku společnosti Škoda Auto při příležitosti oficiálního otevření nového Motorového centra v září 2014.

  • Jan Králík
  • Vydáno v roce 2013