JAWA, můj osud

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

JAWA, můj osud

V roce 1937 přišel Kynčl s novým prototypem. Měl krátkou hlaveň s vývrtem o průměru 11 mm a nástavec s kónickým vývrtem, jehož ústí mělo průměr 7,9 mm. Kynčl musel vyřešit dva zásadní problémy. Jednak aby se nástavec příliš rychle neopotřeboval, jednak aby střela snesla deformaci, aniž by se tím příliš snížila rychlost, a aby se nezmenšila její rotace daná stoupáním vývrtu hlavně. Právě rotace střely je nezbytná pro její stabilizaci na dráze letu a významně ovlivňuje přesnost náboje.

  • Jan Králík
  • Vydáno v roce 2010 nakladatelstvím Grada Publishing
  • 107 stran
  • ISBN: 978-80-247-2597-0