Na kohouta si vyskočím

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

Na kohouta si vyskočím

Historie kola v Čechách 1817–1918

Právě jsem přivezl z tiskárny

Po dvaceti letech bádání, objíždění muzeí doma i ve světě a pak radostném psaní jsem z rozmaru sám vydal knížku Na kohouta si vyskočím, historie kola v Čechách 1817–1918. Má 400 stran, 600 obrázků v 54 kapitolách, formát 23 × 24 cm a půldruhého kila. Každá kapitola má anglické resumé, všechny obrázky s bohatými popisky jsou česky a anglicky.
Cena 990 Kč + 100 Kč balné a poštovné. Kniha je jen v několika málo pražských knihkupectvích (Academia, Carolinum). Máte-li o ni zájem, napište na jankralik@jankralik.cz.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
After twenty years of research, touring museums at home and abroad, and then joyfully writing, I published a book on a whim, The History of the Bicycle in Bohemia 1817–1918. It has 400 pages, 600 pictures in 54 chapters, a format of 23 × 24 cm and weighs a pound and a half. Each chapter has an English summary, all pictures with rich captions are in Czech and English.
Price 990 CZK + 100 CZK packing and postage. The book is available exclusively in a few Prague bookstores (Academia, Carolinum). If you are interested in it, write to jankralik@jankralik.cz.

  • Jan Králík
  • Vydáno v roce 2022 nakladatelstvím Jan Králík
  • Obálku navrhl Atelier Kupka a graficky upravil Atelier Kupka
  • Sazbu vytvořil Atelier Kupka
  • 400 stran
  • ISBN: 978-80-11-00952-6