Portfolio

Bugatti v Českých zemích

From the K. & K. Austrian-Hungarian Monarchy to Nowadays. Data, Facts, Stories, Rumors, etc.

Historie značky Bugatti je v celém světě dobře známá díky úspěšnému podnikání našeho otce a děda, výsledkům jejich práce i sportovním výsledkům vozů Bugatti.
Vášeň pro tyto výjimečné automobily je dodnes patrná na veteránských akcích, soutěžích elegance a výstavách. Svoji důležitost mají knihy, které legendu dál udržují a rozvíjejí.
Tento registr Bugatti vznikl díky práci nadšenců, kteří vyhledali množství příběhů a podrobností o všech automobilech Bugatti, které se kdy vyskytly či stále existují v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Česku, Slovensku a všech dalších regionech bývalé rakousko-uherské monarchie. Proto je to důležitý příspěvek k historii značky Bugatti.

Michel Bugatti, Caroline Bugatti

“Bugatti history” is well-known all over the world mainly through the success of our father and grandfather in the field of his creations and results in competition.
Today the passion for these extraordinary cars still is to be found at rallies, Concours d’Élegance and expositions.
Books have their importance, because they keep together and resume the legend.
This Bugatti register, thanks to the work of enthusiasts, allows with its large number of details and stories to complete the history of all cars which have been or still are in Austria, Hungary, Czechoslovakia and all the regions of the former Austro-Hungarian Empire.
Therefore it is an important contribution for the “Bugatti history”.

Michel Bugatti, Caroline Bugatti

Nakladatelství: Ceauto GmBH
Město: Vídni
Spoluautor: Stanislav Karger, Petr Kožíšek, Jan Němec, Maciej Peda, Jakub Stauch, Milan Tymeš
ISBN: 978-3-200-04879-9