Portfolio

Sto let klubového života

1904 - 2004

Autoklub se svými aktivitami posouval i na společenském žebříčku. Rozrůstala se jeho agenda. Od
roku 1925 například začal vydávat také triptychy. Svými delegáty pravidelně obesílal konference mezinárodních organizací, jejichž byl členem, podílel se na práci ministerstev vždy, když se to dotýkalo motorizmu, úpravami silnic počínaje a zdaněním benzinu konče. Také ovšem pořádal vyhlášené plesy v Obecním domě, které pravidelně patřily k nejlepším v Praze ve druhé polovině 20. let. Vyznamenal se i bankety pro význačné instituce a hosty, kupříkladu na počest Mezinárodního olympijského výboru, který zasedal v Praze na rozhraní května a června 1925, jemuž předsedal Pierre Coubertin.

Nakladatelství: Atelier Kupka
Město: Brně
Počet stran: 38
ISBN: 80-903028-2-3